Teosofi-betegnelsen

Følgende spørsmål (uthevet) og svar er hentet fra kap. 1 av Helena P. Blavatskys bok Nøkkelen til teosofi:

Teosofien og dens lære blir ofte oppfattet som en ny religion. Er det en religion?
Nei. Teosofi er guddommelig kunnskap eller vitenskap.

Hva betyr begrepet?
«Guddommelig visdom», teosofia eller gudenes visdom, da teogoni betyr gudenes slektskapsforhold. Ordet theos betyr gud på gresk, et guddommelig vesen, slett ikke den «Gud» man vanligvis tenker på i dag. Derfor betyr det ikke «Guds visdom», som noen oversettelser lyder, men den guddommelig visdom som gudene innehar. Begrepet er mange tusen år gammelt.

Hva er navnets opphav?
Det stammer fra de aleksandrinske filosofer, som ble kalt sannhetselskere, filaletikere, fra fil – elsker, og aleteia – sannhet. Navnet teosofi stammer fra det tredje århundre etter vår tidsregning og begynte med Ammonius Sacca og hans disipler, som startet det eklektiske, teosofiske system.

Hva var systemets mål?
For det første å innprente bestemte, viktige moralske sannheter hos studentene som var sannhetselskere. Det forklarer mottoet for The Theosophical Society (Det teosofiske samfunn): «Det finnes ingen religion høyere enn sannheten.» Det viktigste mål for grunnleggerne av den eklektiske, teosofiske skole var et av de tre målene til den moderne oppfølger, The Theosophical Society, nemlig å forene alle religioner, sekter og nasjoner under et felles, etisk system, basert på evige sannheter.

Kan du angi noe som skulle tilsi at dette ikke er en umulig drøm, og at alle verdens religioner virkelig er basert på en og samme sannhet?
Sammenlignende analyser og studier. Visdomsreligionene var de samme i fortiden. Sammenfallet av de primitive religioners filosofi vises for oss av de identiske læresetningene de innvidde ble forklart som del av MYSTERIENE, en institusjon som en gang var spredt utover. All tidligere gudsdyrkelse indikerer eksistensen av en forutgående unik teosofi. Nøkkelen som åpner en må åpne alle. Hvis ikke kan det ikke være den rette nøkkelen.