Studieplan

Teosofisk litteratur kan ikke betegnes som lettlest, klar og systematisk, og det gjelder ikke minst HPBs hovedverk Den hemmelige lære Selv den rikholdige litteraturen Alice A. Bailey utga krever konsentrasjon og utholdenhet. Blant eldre forfattere synes jeg selv at Charles W. Leadbeater skriver klarest, men Benjamin Creme overgår alle, ikke minst med sine aktuelle fremstillinger.

For derfor å starte med noe som ikke skremmer en bort fra et videre studium, anbefales først to av Cremes bøker som er oversatt til norsk, som fritt kan lastes ned fra nettstedet: shareno.net: Verdenslæreren for hele menneskeheten og Menneskehetens oppvåkning. Alle Cremes bøker finnes på nettstedet: share-international.org. Hans tre bøker med tittelen Maitreya’s Mission gir utfyllende informasjoner om Maitreyas misjon gjennom Vannmannens tidsalder.

Deretter er tiden kommet for å studere det teosofiske verdensbilde, og hvordan teosofien forklarer filosofiens store spørsmål: Hvordan ble universet skapt? Hvor kommer vi fra? Hva er meningen med livet? Finnes en Gud og hvordan kan denne guden beskrives? Er de store religionene fantasier (som mange påstår i vår tid), eller har de inngått i en plan for å opplyse jordens mennesker? For å lette tilgangen til svarene – istedenfor å lese tusener av sider teosofi fra HPBs og Baileys bøker – har jeg skrevet En innføring i teosofi, som kan lastes ned fra dette nettstedet.

image8Dernest er AABs bøker en naturlig fortsettelse. Alle hennes bøker kan i engelske originalutgaver leses fra nettstedet www.lucistrust.org, hvor bøkene også kan bestilles.

Danske Esoterisk Center forlag utga tidligere danske oversettelser av hennes bøker, men forlaget er nå nedlagt. Så vidt vites kan bøkene fortsatt bestilles via www.bog.nu.

Start med Initiation, Human and Solar – dansk oversettelse: Indvielse.

Alt etter vitebegjær og studiekapasitet kan så hennes bøker leses i tur og orden. Boken Cosmic Fire (Kosmisk ild) er hennes sentrale verk, men krevende å studere.

Danske Niels Brønsted har utgitt tre bind (på dansk) med tittelen Livets indre dimensioner, som tar sikte på å gi en komplett innføring i teosofi. Bøkene kan bestilles via soulpublishing.org.

Arthur E. Powell har skrevet fem nyttige bøker, (som kan bestilles i dansk oversettelse på visdomsbogerne.dk): Den eteriske dublet, Astrallegemet, Mentallegemet, Solsystemet og Kausallegemet.

C.W. Leadbeaters mange bøker er generelt informative – og kan lastes ned fra nettstedet blavatskyarchives.com.

HPBs Nøkkelen til teosofi kan lastes ned fra dette nettstedet. Det er i stor grad en beretning om Det teosofiske selskap, The Theosophical Society, men boken gir også god innsikt i hennes syn på viktige teosofiske temaer.

HPBs Den hemmelige lære, hvis fem første deler finnes i norsk oversettelse på dette nettstedet, er for de viderekommende, som ønsker å få med seg grunnlagsverket i teosofi. Verket er preget av den tiden det ble utgitt i, fordi hun stadig omtaler ulike bøker og teorier, i kontrast til de teosofiske teorier hun fremlegger.