Hjem

Hensikten med dette nettstedet er:

  • å gi en første innføring i temaet teosofi
  • å bistå med tips om teosofisk litteratur
  • å informere alle andre som interesserer seg for temaet.

Nettstedet gir ikke tilbud om kurs eller undervisning. Det retter seg primært mot de som er tilstrekkelig interessert til å gjennomføre et selvstudium.

Det kreves atskillig lesning, studier og refleksjoner for å bli en brukbar teosof. Litteraturomfanget er med årene blitt stort, og for en begynner kan det være problematisk å sortere ut passende litteratur. Dette nettstedet inneholder en innføringsbok i faget og en anbefalt studieplan, som kan være et brukbart utgangspunkt.

Teosofi har til alle tider vært en del av menneskehetens visdom, men tradisjonelt har den esoterisk vært forbeholdt utvalgte. Nå, ved inngangen til Vannmannens tidsalder, legges den rikholdige teosofiske litteraturen åpent frem for alle interesserte.

Den mest pålitelige del av teosofien er telepatisk kanalisert fra medlemmer av jordens åndelige Hierarki til utvalgte personer, som har skrevet formidlingen ned og sørget for å utgi den i bokform. Det gjelder det grunnleggende teosofiske verket Den hemmelige lære, skrevet av Helena P. Blavatsky (1831-1891) i 1888, og det gjelder de fleste bøker skrevet av Alice A. Bailey (1880-1949). I vår tid er det engelske Benjamin Creme (1922-), som i første rekke formidler fra Hierarkiet via sine bøker og tidsskriftet Share International.